Know-how

Kostenvoordelen van smart lighting op grote schaal

Business case besparen met smart lighting

De financiële onderbouwing voor smart lighting is nodig voor politieke steun en het verkrijgen van budget. Dat kan middels een business case. Als voorbeeld case nemen we de berekening van de vermindering van het energieverbruik en de verlaging van de CO2 uitstoot van een grote stad in Groot-Brittannië. 

 

Know-how

Overwegingen

In ‘Know-how’ komen motieven en beweegredenen aan bod die te maken hebben met de aanschaf en het gebruik van smart lighting.

De case & de vraag

Een grote stad in Groot-Brittannië heeft het hele areaal met 8.006 lichtpunten voorzien van LED-verlichting. Deze openbare verlichting is nog niet slim, smart lighting wordt overwogen, zodat het licht kan worden gedimd waar en wanneer het kan. Deze gemeente wil weten wat de mogelijke voordelen zijn op het gebied van energiebesparing en het verminderen van de CO2 uitstoot.

'Het goed financieel onderbouwen van het beleidsplan voor smart lighting werkt overtuigend'

De besparingsberekening stap voor stap

Stap 1: Alle verlichtingsassets worden in Luminizer geplaatst

Als eerste zijn alle lichtmasten met de bijbehorende verlichtingsassets en coördinaten geregistreerd in de Luminizer beheer- en besturingssoftware. Zo wordt inzichtelijk in kaart en tabel inzichtelijk om welke typen verlichting het gaat en waar welke assets staan.

Stap 2: Dimgroepen worden ingesteld

De lichtmasten worden aan de hand van hun locatie, vermogen en gebruiksintensiteit verdeeld in dimgroepen. Elke dimgroep krijgt voor het overzicht een eigen kleur in Luminizer:

  • Hoofdwegen
  • Secundaire wegen
  • Woonwijken
  • Sfeerverlichting

Stap 3:  Dimscenario’s worden bepaald

De vier functionele groepen krijgen ieder een eigen dimscenario, afhankelijk van de lichtbehoefte.

  • Scenario 1 = er wordt niet gedimd (Max light level). 100% verlichten in alle vier de dimgroepen.
  • Scenario 2 = er wordt voorzichtig gedimd (Defensive). De verlichting gaat terug naar 90% in alle dimgroepen. In de woonwijken en in de dimgroep sfeerverlichting wordt het licht gedimd naar 80% tussen middernacht en 5.30 uur ’s morgens.
  • Scenario 3 = Elexon D60 (D60 Residential), vergelijkbaar met het meest gebruikte dimschema 3A in Nederland. Op de hoofdwegen en secundaire wegen wordt het lichtniveau verlaagd naar 90% en in de woonwijken en de dimgroep sfeerverlichting wordt vanaf 20 uur gedimd tot 70% en om 22 uur naar 50%. Om 5 uur ’s morgens wordt er weer 100% verlicht.
  • Scenario 4 = Het Elexon D60 dimregime wordt in alle vier de dimgroepen toegepast (D60 All): vanaf 20 uur brandt het licht op 70%.Vanaf 22 uur op 50% en om 5 uur ’s morgens gaat het lichtniveau naar 100% tot zonsopkomst.

Let wel: Voor het menselijk oog is 20% verlaging van het lichtniveau niet zichtbaar. De genoemde dimpercentages zijn daarom niet als hoog te beoordelen.

Stap 4: Het energieverbruik wordt doorgerekend met Luminizer software

Voor elke lichtmast in elk scenario wordt het energieverbruik doorgerekend met behulp van de rekenmodules in de Luminizer software. Dit betreffen complexe berekeningen, te meer omdat de dag-  en nachttijden in de zomer en winter verschillen en omdat een dimscenario waarbij bijvoorbeeld om 20 uur wordt gedimd wel wordt gebruikt in januari maar niet in juni. Omdat er in de zomer minder wordt verlicht door de lange dagen, wordt er in die periode minder energie verbruikt.

Conclusie: smart lighting leidt tot substantiële besparingen

Met deze business case is voor deze gemeente aangetoond dat er substantiële besparingen mogelijk zijn door de verlichting te dimmen. Bij scenario 4 wordt bijna 32 procent minder energie verbruikt. Bij toepassing van het dimschema ‘Elexon D60’ zijn de besparingen jaarlijks​ 481 MWh​, 69k GBP, 132 ton CO2.

In deze grafiek worden voor voor alle vier de dimscenario’s het verbruik en de besparingen weergegeven in Kwh, Britse Ponden en Ton CO2:

In onderstaande grafiek het berekende energieverbruik voor elke lamp, voor elke dag en voor elk scenario​, rekening houdend met het effect van astrotijden op lichtschema’s:

 

Bijkomende voordelen

Bij de genoemde besparingen moeten de minder kwantificeerbare voordelen worden opgeteld. Denk bijvoorbeeld aan actieve lichtsturing op doorgaande wegen, waarbij de software voor het aansturen van de openbare verlichting wordt gekoppeld aan software voor verkeerstellingen. Het toepassen van lokale sensoren kan een besparing opleveren tot 85%. Ook zijn er de voordelen wat betreft het besparen op operationele kosten door automatische storingsmeldingen, minder druk op het KCC en de snelle reparatietijden bij defect.

Daarbij de aantekening dat het smart lighting systeem er niet alleen is om te dimmen, maar juist ook de mogelijkheid geeft extra te verlichten waar en wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld in het geval van calamiteiten of een event.

 

Monitoring en bijsturen

De informatie uit het systeem vertelt of er op de juiste manier wordt gedimd. Door de verlichting op het energiedashboard in Luminizer beheersoftware te monitoren, kun je zien of de besparingsresultaten van het smart lighting systeem naar verwachting zijn. Het stelt je in staat bij te sturen waar nodig.  Ook kun je de performance vergelijken met andere gemeenten. Het smart lighting systeem wordt een actief onderdeel van het beheer van de openbare ruimte.

Meer weten over smart lighting?

 

Wil je weten hoe deze business case er voor jouw verlichtingsareaal uitziet?

Neem contact op met Marcel Hollanders.

 

 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Marcel Hollanders
Marcel Hollanders

Account Manager