Uw privacy

Ons privacybeleid

Privacy Statement Luminext

Luminext hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen.

Ter introductie

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van een optimale dienstverlening en bedrijfsvoering. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wanneer u uw persoonsgegevens met ons deelt of wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken wij deze in overeenstemming met dit Privacy Statement. Wij raden u daarom aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen. Hierin staat waaruit uw persoonsgegevens bestaan en hoe we deze gebruiken, verwerken en beveiligen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Luminext BV, gevestigd aan Schoudermantel 37, 3981 AE te Bunnik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Robert Tissing, directeur van Luminext, is de privacy officer van Luminext. Hij is bereikbaar via privacy@luminext.eu. www.luminext.eu, tel. +31 30 207 2017 .

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, inloggegevens van apps, profielfoto’s, persoonlijke voorkeuren, koopgedrag, surfgedrag en financiële gegevens van personen.

Waarom en vanuit welke grondslag verzamelt Luminext persoonsgegevens?

Bij Luminext staat de klant altijd centraal en daarvoor moeten wij met u in contact komen en met u communiceren. Hiervoor zijn persoonsgegevens nodig. Zo kunnen wij voor u optimale producten ontwikkelen en de uitvoering van de overeenkomst met onze klanten en leveranciers volgens afspraak volbrengen. Ten behoeve van onze productontwikkeling en klantenwerving houden wij statistieken bij. Het analyseren en onderzoeken van persoonsgegevens is nodig voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten en om u informatie te kunnen bieden over producten en activiteiten die passen bij uw persoonlijke interesse en behoeften. Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Luminext de beschikbare gegevens om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Kortom; persoonsgegevens helpen ons om u precies te leveren wat u wilt en u (nog) beter van dienst te zijn.

Van wie verzamelt Luminext persoonsgegevens?

Luminext verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die betrokken zijn bij het afnemen of leveren van producten of diensten, van websitebezoekers, van personen die contact opnemen met Luminext of die een zakelijke relatie hebben met Luminext. Bijvoorbeeld als u:

 • producten bij ons koopt
 • producten aan ons verkoopt
 • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen
 • aan een prijsvraag of promotie deelneemt
 • deelneemt aan activiteiten, enquêtes of (klant/panel)onderzoeken
 • rechtstreeks of via een link onze webiste bezoekt
 • bij of voor ons werkzaam bent
 • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt
 • een zakelijke relatie heeft met Luminext
 • uw gegevens invult of achterlaat in een van onze vestigingen

Voor welke doeleinden verwerkt Luminext persoonsgegevens?

Luminext verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Luminext en haar klanten en leveranciers, zoals het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen, het doen van bestellingen en het afhandelen van betalingen
 • het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen
 • het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van onze websites
 • het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren
 • het informeren over product-, project- en brancheontwikkelingen
 • het uitvoeren van sollicitatieprocedures
 • als er een wettelijke verplichting is, zoals voor onze belastingaangifte

Hoe verzamelt Luminext persoonsgegevens?

Wij verzamelen of ontvangen uw gegevens via:

 • vastleggingen vanuit persoonlijke of telefonische contacten
 • schriftelijke en elektronische correspondentie
 • enquête, panelformulier of poll
 • contactformulier op www.luminext.eu
 • downloadverzoek op www.luminext.eu
 • aanvraagformulier voor Luminext e-mailnieuwsbrieven op www.luminext.eu
 • inschrijfformulier voor live en online events
 • link in een e-mailnieuwsbrief van Luminext of in een andere aan u aangeboden elektronische boodschap
 • cookies op www.luminext.eu voor het goed functioneren en beveiligen van onze apps en websites

Welke persoonsgegevens verzamelt Luminext?

Luminext verzamelt de volgende gegevens, dit zijn gegevens die u aan ons heeft verstrekt:

 • persoonlijke indentificatiegegevens en kenmerken: bedrijfsnaam met adres en vestigingsplaats, uw voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
 • bestelgegevens: welke artikelen, de bestelde hoeveelheid, de besteldatum en de prijs.
 • elektronische identificatie- en interactiegegevens: IP-adres, apparaattype en -gegevens, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.luminext.eu, e-mailvoorkeuren voor de e‑mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren en interesses, meningen en het gebruik van social media.

Hoelang bewaart Luminext uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan dat dit nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens in ons bezit hebben. Dat is om te voldoen aan uw wensen en behoeften of om onze wettelijke verplichtingen na te leven.

Verstrekking van gegevens aan derden

Luminext deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit voor de uitvoering van de overeenkomst of de interne bedrijfsvoering noodzakelijk is of omdat dit volgens wettelijke regels noodzakelijk is. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Luminext blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw persoonsgegevens worden nooit door Luminext ter verkoop aangeboden.

Uw persoonsgegevens en andere websites

Op www.luminext.eu treft u links aan naar andere websites, bijvoorbeeld van partners. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Luminext is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Cookieverklaring

Luminext maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert en dat uw voorkeursinstellingen op de website worden onthouden. Daarnaast helpen cookies ons om de website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Lees de Cookieverklaring.

Geautomatiseerde besluitvorming

Luminext neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Luminext) tussen zit.

Wat zijn uw privacy-rechten?

Wij willen graag dat u precies weet hoe we uw persoonsgegevens verwerken, maar ook dat deze up-to-date zijn. Daarom kunt u een verzoek doen uw gegevens in te zien, te wijzigen en te verbeteren. Natuurlijk kunt u ons ook laten weten dat u onze verwerking van uw gegevens wilt beperken of niet langer toestemming geeft om uw gegevens door ons te laten verwerken. Omdat de gegevens van u zijn, kunt u ons ook vragen om deze te verwijderen of aan u over te dragen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Luminext naar de Functionaris voor de Gegevensbescherming via privacy@luminext.eu. Stuur om veiligheidsredenen een kopie van uw identiteitsbewijs mee; maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Luminext met uw persoonsgegevens omgaat, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement dateert van 1 januari 2021. Elke wijziging of aanvulling van het Privacy Statement wordt direct openbaar gemaakt.