Wat als de telecomproviders het 2G netwerk uitzetten?

Wij hebben onze klanten al ruime tijd geleden op de hoogte gesteld dat de telecomproviders voornemens zijn om te stoppen met het 2G netwerk. Vodafone is voornemens om de ondersteuning van het 2G netwerk in 2025 te beëindigen, maar garandeert het 2G netwerk tot eind 2024. Uitwijken naar een ander netwerk van bijv. KPN of T-Mobile is geen optie omdat deze ook op korte termijn stoppen met de ondersteuning van 2G/3G, of al zijn gestopt. Het is daarom van groot belang om de betreffende gateways tijdig te vervangen voordat Vodafone definitief stopt met de 2G ondersteuning.

Nieuws

In het nieuws

In ‘Nieuws’ leest u de ‘need to know’ voor iedereen in de openbare verlichtingsbranche.

Ter verduidelijking: de slimme straatverlichting oplossingen van Luminext bestaan in hoofdlijnen uit drie onderdelen:

 1. Outdoor Lamp controllers (OLC). Dit is een hardware module die in of op de armaturen in het veld is gemonteerd en het mogelijk maakt om met de betreffende armatuur te kunnen communiceren.
 2. Gateway. Een gateway verzorgt de communicatie tussen het netwerk van slimme lichtpunten met OLC’s en de beheer- en bediensoftware. Om de communicatie met de beheersoftware Luminizer te verzorgen maakt de gateway gebruik van een beveiligde dataverbinding via het mobiele netwerk van Vodafone.
 3. Luminizer beheersoftware. Software voor het beheer en aansturing op afstand van de lichtpunten in het netwerk

Momenteel heeft Luminext 5 typen OLC oplossingen in het veld staan:

 • Powerline; de OLC wordt ingebouwd in armatuur, communicatie via Powerline-technologie.
 • RF2; de OLC wordt ingebouwd in armatuur, communicatie via RF-mesh netwerk.
 • RF3; de OLC wordt ingebouwd in armatuur, communicatie via RF-mesh netwerk.
 • RF4; de OLC bevestigd op armatuur op basis van een Zhaga connector, communicatie via RF-mesh netwerk.
 • RF5; de OLC bevestigd op armatuur op basis van een Zhaga connector, communicatie via NB-IoT.

Voor uitsluitend de installaties met Powerline, RF2 en RF3 nog 2G gateways geldt dat er oudere Gateways met 2G verbinding actief zijn. Voor gebruikers van het RF4 en RF5 systeem speelt dit issue dus niet! Inmiddels zijn alle klanten, waar de vervanging speelt, op de hoogte gebracht welke gateways dit betreft en voorzien van een voorstel.

Wij merken dat onze klanten heel wisselend omgaan met deze problematiek. De ene organisatie wil het risico beheersen en zet de vervanging in volle gang. Er zijn ook veel organisaties die aangeven dat zij de urgentie nog niet zo ervaren. Dat kunnen wij ons voorstellen, want zolang het netwerk actief is, is er ook niets aan de hand en werkt de oplossing naar behoren.

Maar wat is nu de consequentie als Vodafone het 2G netwerk uitzet? Door het wegvallen van de 2G verbinding vervalt de mogelijkheid tot communicatie, monitoring en aansturen vanuit de Luminizer software. Hoe de betreffende systemen in het veld dan reageren verscheelt per type OLC en per situatie. Hierbij een opsomming van welk gedrag je kan verwachten:

Powerline systeem
Het ingestelde dimschema voor elke dimgroep van de betreffende installatie is opgeslagen op de segment controller. Het actuele gewenste niveau wordt door de segment controller naar de OLC’s gestuurd en elke 10 minuten wordt dit commando herhaald. De segment controller heeft een realtime klok die normaal gesproken gesynchroniseerd wordt met een tijdserver. Bij uitval van de 2G verbinding zal deze realtime klok gaan verlopen, hierdoor zullen dimmomenten verschuiven. Maar nog veel belangrijker in veel gevallen schakelt de segment controller de voeding naar de lichtmasten met de OLC’s in en uit. De verlichting zal dan niet op de gewenste tijden in- en uitschakelen waardoor mogelijk gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

RF2 systeem
Voor RF2 zijn er verschillende scenario’s van toepassing:

 1. De OLC staat 24/7 onder spanning en de verlichting wordt op OLC-niveau op astro momenten in- en uitgeschakeld:
  De astro momenten zijn opgeslagen in de gateway (voor maximaal 30 dagen vooruit) en worden als commando voor in- en uitschakelen naar de OLC’s verzonden. Als de gateway aan het einde van de lijst met astro momenten is dan worden er geen nieuwe in- en uitschakel commando’s verzonden en blijft de verlichting 24/7 branden. Als 2G wordt uitgeschakeld zal de lijst met astro momenten niet worden bijgewerkt en zal de verlichting na maximaal 30 dagen niet meer uitschakelen.
 2. In de kast wordt 1 OLC gebruikt voor schakelen van de verlichting, andere OLC’s hebben alleen een dimschema (zonder astro in/uit schakeling): De astro momenten zijn opgeslagen in de gateway (voor maximaal 30 dagen vooruit) en worden als commando voor in- en uitschakelen naar de kast OLC verzonden, die vervolgens een relais schakelt. Als de gateway aan het einde van de lijst met astro momenten is dan worden er geen nieuwe in- en uitschakel commando’s verzonden en blijft de verlichting 24/7 branden. Als 2G wordt uitgeschakeld zal de lijst met astro momenten niet worden bijgewerkt en zal de verlichting na maximaal 30 dagen niet meer uitschakelen. Gevolg is dat ook in deze situatie de verlichting overdag blijft branden.
 3. Installatie wordt door externe bron in- en uitgeschakeld:
  De astro momenten opgeslagen in de gateway spelen hier geen rol.

Voor alle drie de scenario’s geld dat het ingestelde dimschema op de OLC is opgeslagen en de segment controller stuurt regelmatig de actuele tijd het naar de OLC’s in het netwerk. Op deze manier weten de OLC’s de actuele tijd en besluit de OLC zelf om op het ingestelde dimmoment te gaan dimmen. Omdat de realtime klok van de segmentcontroller bij uitval van 2G niet meer synchroniseert met een tijdserver, zal deze in de loop van het jaar enkele minuten afwijken. Hierdoor zullen de dimmomenten geleidelijk verschuiven.

RF3 systeem
Voor het RF3 systeem geldt dat de OLC een connectie nodig heeft voor aansturing. Als er geen connectie meer is, zal de OLC geen dimschema of astrotijden volgen, waardoor de verlichting op zijn ingestelde maximum zal branden zodra deze onder spanning komt te staan.

Wij raden al onze klanten aan om op basis van bovenstaande zelf een risico-inschatting te maken. Ons advies; wacht niet tot het 2G netwerk stopt. Helemaal niet omdat ook wij te maken hebben met levertijden van de gateways die zomaar kunnen oplopen tot 3 maanden. Neem in geval van vragen over dit artikel contact op met je Luminext accountmanager of de Luminext support desk.

Heb je vragen

Heb je vragen naar aanleiding van dit nieuwsartikel neem contact met ons op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Marcel Hollanders
Marcel Hollanders

Account Manager