Meer lezen

Online Kennissessie Smart Lighting

Beste deelnemers aan de Online Kennissessie Smart Lighting van 2 april 2020,

Hartelijk dank voor de enthousiaste deelname en de positieve reacties! We zijn blij te horen dat we ieder verder hebben kunnen helpen wat betreft kennis over Luminizer en smart lighting.

Bijgaand zoals beloofd de presentatie van Robert Tissing.

Graag tot ziens en een  vriendelijke groet,

Team Luminext
Marcel Hollanders, Dirk Goetmakers, Leffert de Weerd, Robert Tissing, Jasper Homma

Presentatie Smart Lighting Kennissessie

Robert Tissing - 2 april 2020