Beurs & Congres

Lezing Luminext op Vakbeurs Openbare Ruimte

Save the date! : 30 oktober 2019 Luminext Smart Lighting Symposium

Lezing Luminext op Vakbeurs Openbare Ruimte

Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte vertelt Robert Tissing, directeur van Lumininext, over het nut van grootschaligheid van smart lighting.

Veel gemeenten hebben inmiddels ervaring opgedaan met smart lighting installaties. Inmiddels is de techniek zo ver gevorderd dat het tijd is voor een volgende stap. Hoe en op welke schaal kan de smart lighting technologie verder worden ingezet in de openbare ruimte?

Beurs & congres

Luminext op de beurs

In ‘Beurs & Congres’ leest u waar u het Luminext team binnenkort kunt ontmoeten.

Gemeente-breed vooruit kijken

Robert Tissing beargumenteert dat de overwegingen hiervoor gemeente-breed moeten worden beschouwd. De kostenvoordelen op het gebied van automatische storingsmeldingen en de verlaging van het energieverbruik nemen immers toe naarmate smart lighting grootschaliger wordt toegepast.

Verschillende smart lighting behoeften binnen areaal

Grootschalige implementatie van smart lighting betekent tegelijkertijd dat u zich af moet vragen welke functionaliteit er in een bepaald gebied gewenst is, zoals bijvoorbeeld calamiteitenverlichting in het centrum, vaste dimschema’s in woonwijken en verlichting op de randwegen die gestuurd wordt op basis van verkeersintensiteit. Tijdens deze lezing legt Robert Tissing uit hoe u een areaal kunt inrichten met een combinatie van deze verschillende functionaliteiten en hoe u die vervolgens kunt beheren en besturen.


Presentatie ‘Het nut van grootschaligheid met smart lighting’
Spreker:
Robert Tissing, directeur Luminext

Datum: woensdag 2 oktober 2019
Tijd: aanvang 10 uur
Waar: Vakbeurs Openbare Ruimte – Podium Symposium (begane grond) – Zie plattegrond: https://bit.ly/2lPI1Rt

 

Bezoek de Luminext stand

Wilt u ontdekken hoe u energie en kosten bespaart met smart lighting? Ontmoet het Luminext team op de Vakbeurs Openbare Ruimte. Graag ontmoeten we u op de Luminext stand; nummer 3.5.34.

 

Gratis aanmelden voor de beurs en de lezing