Visie

Tijd voor de volgende stap naar Smart City

Het einde van een pilot-tijdperk

De digitale transformatie van de openbare ruimte is in volle gang. Vele pilots, Proof of Technology en Proof of Concept projecten zijn de afgelopen jaren uitgevoerd. Overheden en bedrijfsleven trokken hierin samen op en verdeelden de kosten voor de pilot. In living labs maken inwoners, bewust en onbewust, kennis met de mogelijkheden van de digitale transformatie. 

Kortom; er is veel energie en aandacht voor deze economisch en maatschappelijk zeer relevante ontwikkeling met vergaande gevolgen. Nu is het tijd voor een volgende stap en daarvoor vragen we aandacht van de overheid.

Visie

Een frisse kijk

In ‘Visie’ vertellen medewerkers, klanten en partners over hun kijk op smart lighting.

'Samenwerking is noodzakelijk bij opschaling smart city projecten'

www.nlsmartcities.com

Oproep voor centrale regie

Vooraanstaande bedrijven uit de smart city community vragen aandacht aan staatsecretaris Knops om te komen tot een nationale regie waarin het bedrijfsleven samenwerkt met overheden aan de opschaling van smart city projecten. Deze opschaling is nodig om de hoge investeringen te kunnen verantwoorden en de huidige infrastructuur klaar te maken voor de toepassingen van morgen. Ook kunnen  maatschappelijke problemen door deze opschaling op een innovatieve manier worden aangepakt en kan de brede kennis voor de digitalisering van de stad versneld worden opgebouwd.

Kennis delen en samenwerken

Voor deze opschaling moeten ook de lastige zaken aangepakt worden, als het anders samenwerken, het verdelen van risico’s en het maken van afspraken en het bepalen van standaarden over bijvoorbeeld metingen en systemen om verdere ontwikkelingen en groei te vereenvoudigen. Daarnaast moeten er voor de financiering mogelijkheden beschikbaar komen en moet kennis worden gedeeld om een grootschalige uitrol van oplossingen te vereenvoudigen, zodat er kan worden geprofiteerd van maatschappelijke voordelen als veiligheid, minder verkeersdrukte en energiebesparing. Ook is het belangrijk om aandacht te geven aan de ethische kant bij de digitalisering van de stad, waarvoor misschien oud wetten en regels moeten worden aangepast aan deze tijd.

Standaardisering vergemakkelijkt opschaling

Een nationaal georganiseerd programma met een substantiële financiering zal een enorme versnelling teweeg brengen, de herhaalbaarheid van oplossingen aanzienlijk vereenvoudigen en opschaling buiten de bestaande afgebakende werkterreinen mogelijk maken.

Opschaling wordt makkelijker als er breed gedragen afspraken zijn gemaakt. Dat kan in standaardisatie, normen of andere afspraken. Bijvoorbeeld in Icoonprojecten.

Brede infrastructuur maakt grootschalige toepassingen mogelijk

Door het aanleggen van een generieke infrastructuur kunnen smart city toepassingen sneller gedupliceerd worden op meerdere plekken binnen en buiten de eigen gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het geschikt maken van de openbare verlichtingsinfrastructuur voor hergebruik in smart city toepassingen waar sensoren worden ingezet voor luchtkwaliteit, doorstroming, veiligheid, gezondheid, connectiviteit, etc.

Samenwerken is de sleutel

Door samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven kan de ontwikkeling van smart city projecten een boost krijgen. Door te investeren in nieuwe technologieën en deze aan elkaar te koppelen, ontstaan er mogelijkheden om te voorzien in maatschappelijke behoeften. Met die nieuwe technologieën wordt de stad bijvoorbeeld duurzamer, veiliger en prettiger. De overheid heeft een duidelijke rol in het stimuleren van die samenwerking. Als u staatssecretaris zou zijn, wat zou u dan doen?

Meer weten over smart lighting?


We geven u graag advies op maat. Neem vrijblijvend contact op met Jasper Homma en stel uw vragen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.