• 'De Open API maakt externe softwarekoppelingen mogelijk'

  • 1

De LUMINEXT Segment Controller (SC) is essentieel in het systeem. Deze regelt via de OLC’s het beheer en de aansturing van de lampen. Daarnaast onderhoudt de segment controller de communicatie met de server via het Wide Area Netwerk (WAN).


Beheer en aansturing van OLC’s

De LUMINEXT SC beheert de dim- en schakelschema’s voor de verschillende wegtypen in het segment. Dat gebeurt aan de hand van de schema’s die zijn ingesteld in de Luminizer management software. De SC stuurt de gewenste lichtniveaus per lamp naar de OLC. De tijd en de astronomische klok worden lokaal bijgehouden en de dimschema’s zijn lokaal aanwezig.


Communicatie met de server

De SC slaat van elk lichtpunt alle operationele gegevens op, zoals branduren, voedingsspanning en temperatuur. Als er een probleem ontstaat, worden vanuit de SC de benodigde alarmsignalen gegenereerd en verstuurd. Door deze functionaliteit zowel lokaal als centraal beschikbaar te hebben, ontstaat er nooit een single point of failure. Voor een goede werking is het systeem ook niet afhankelijk van WAN-verbindingen. De LUMINEXT SC is een bijzonder krachtige segment controller. Met deze SC kan een segment ook weken lang stand-alone werken, zonder communicatie met de server.

 

 

 

 

 

 

 Luminext SCI

 

Schakel- & dimschema’s

De SC is uitgerust met een astronomische en een absolute klok. Hiermee worden schakel- en dimschema’s opgezet. Ook kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de hoeveelheid natuurlijk licht, terwijl er op gezette tijden naar een lagere waarde wordt gedimd. Deze combinatie geeft de beste energieprestatie in een 24-uurscyclus. Om te kunnen anticiperen op feestdagen en evenementen, is het mogelijk om op datum gebaseerde uitzonderingsschema’s in te stellen.

 

 

Astronomische Clock

  

Opslag data

De SC heeft uitgebreide mogelijkheden voor het opslaan en versturen van gegevens. Die gegevens kunnen zelfs voor enkele weken worden opgeslagen. Ook kan de SC gegevens comprimeren voor verzending.

Alle gegevens in het systeem kunnen worden opgeslagen en de opslag kan zowel historisch als circulair worden behandeld. Welke gegevens er wanneer en hoe vaak die worden opgeslagen, is afhankelijk van de wensen van de gebruiker en van de situatie.


Automatisch alarm

Is er een buitengewone situatie in het systeem die direct aandacht vereist, dan wordt genereert de SC een alarm. Het is mogelijk om zelf de omstandigheden in te stellen die tot een alarmsituatie leiden en hoe de SC hierop reageert.

Alarmberichten kunnen in allerlei verschillende formaten worden verzonden om mensen via sms, mail of pieper te waarschuwen. Om het oplossen van problemen te vereenvoudigen, is het zelfs mogelijk de logbestanden van bepaalde parameters mee te sturen.


WAN-communicatie

De communicatie met de SC is volledig gebaseerd op het standaard TCP/IP protocol. De SC is bovendien uniek in het beheer van de communicatie met de server. Er wordt gebruik gemaakt van snelle verbindingen als ADSL en glasvezel of van verbindingen met minder bandbreedte, zoals GPRS en analoge telefoonlijnen.

Meestal moet per MB worden betaald voor communicatie. Daarom worden alleen de gegevens verstuurd die strikt noodzakelijk zijn. De SC beschikt standaard over een ethernet, RS232, RS485 en LON-interface. Ook is er optioneel een inbouwmodem beschikbaar. Het beveiligingsniveau van de SC is uitstekend. De SC kan zelfs in militaire objecten worden gebruikt. Een centrale tijdserver kan de segment controllers in de oplossing synchroniseren.

 

 Luminext SCIII RF

 

Communicatie met andere systemen

Om vanuit andere applicaties commando’s te initiëren voor de SC, zijn er verschillende standaard interfaces beschikbaar. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bij ongelukken of extreme weersomstandigheden vanuit een Centrale Verkeers Applicatie (CVA) commando’s te geven. 

Er zijn verschillende software opties om over de bestaande TCP/IP infrastructuur commando’s te versturen. Is uw applicatie specifiek, dan kunnen kan redelijk eenvoudig een interface worden gebouwd. Naast de softwarematige koppelingen zijn er digitale in- en uitgangen om sensoren te koppelen voor bijvoorbeeld het meten van weersomstandigheden en de verkeersintensiteit.